Naast de klachtenregeling hanteren wij een klokkenluidersregeling voor klachten vanuit onze eigen organisatie.
Wij hechten veel waarde aan de mogelijkheid dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van (vermoedens van) een onregelmatigheid binnen ons kantoor.

Klachten vanuit onze eigen organisatie zullen wij volgens de procedures uit onze klokkenluidersregeling behandelen. Een medewerker die een vermoeden van of een aanwijzing voor een onregelmatigheid heeft gemeld zal op geen enkele wijze in zijn positie worden benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

De volledige tekst van onze klokkenluidersregeling is beschikbaar op aanvraag.