Algemene voorwaarden voor gebruik van de Hoogeveen & Partners B.V. website
Deze website van Hoogeveen & Partners B.V. wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Hoogeveen & Partners B.V. geen enkele garantie, dat de informatie die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft. Hoogeveen & Partners B.V. sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de Hoogeveen & Partners B.V. website inclusief gevolgschade of schade aan hard- en software. Hoogeveen & Partners B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet kunnen gebruiken van deze website. Het is slechts Hoogeveen & Partners B.V. toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.