Mocht u onverhoopt aanmerkingen hebben op onze dienstverlening of op het handelen van een medewerker dan kunt u zich wenden tot de heer E. van der Welle.
U kunt uw klacht, bij voorkeur schriftelijk, richten aan:

Hoogeveen & Partners B.V.
T.a.v. de heer E. van der Welle
Postbus 12095
1100 AB Amsterdam Zuidoost

Telefoon: 020 696 19 31

Klachten die mondeling worden ingediend zullen door de heer E. van der Welle op schrift worden gesteld en, na uw ondertekening, in behandeling worden genomen volgens de procedures uit onze klachtenregeling. Binnen drie werkdagen na uw melding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Hierin informeren wij u over het vervolg van de procedure.

De volledige tekst van onze klachtenregeling is beschikbaar op aanvraag.