Privacyvoorwaarden

Hoogeveen & Partners B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Hoogeveen & Partners B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen vertrouwt u ons met uw privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens over u c.q. uw medewerkers omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan met deze data.

Om dit te onderstrepen hebben wij als Hoogeveen & Partners B.V. privacyvoorwaarden vastgesteld ter voldoening aan hetgeen bepaald is in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van de meldplicht datalekken. Deze privacyvoorwaarden zijn vastgesteld rekening houdend met de door onze beroepsorganisatie voorgestelde standaarden.

In deze privacyvoorwaarden leggen we onder meer uit :

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
  • Hoe we die gegevens gebruiken.
  • Welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van derden komen.

Klik hier om de privacyvoorwaarden van Hoogeveen & Partners B.V. te openen.

Met het van toepassing verklaren van deze privacy voorwaarden bieden we u inzicht in ons privacybeleid en welke afspraken daarin gemaakt zijn.

Uw rechten

Op uw verzoek kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt hiervoor indien gewenst contact opnemen met Eric van der Welle (info@hoogeveenpartners.nl).