Vergoeding bij onterecht ontslag fors omhoog

Lagere rechters kennen haar een billijke vergoeding toe van € 4.000. Dat vindt haar advocaat veel te weinig. De zaak gaat naar de hoogste rechter. Deze bepaalt dat alle gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding. Het gaat er uiteindelijk om dat de werknemer volledig wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Daarbij spelen persoonlijke omstandigheden mee, zoals: wat zou de werknemer totaal aan loon en pensioen hebben gehad als er geen onterecht ontslag was geweest? Was rechtmatig ontslag mogelijk? Heeft werknemer inmiddels ander werk? Wat zou de werknemer elders kunnen verdienen?

Let op: Advocaten zullen vanaf nu zeer forse billijke vergoedingen gaan eisen. In deze belangrijke zaak moet een lagere rechter met de nieuwe richtlijnen nog een berekening maken van de billijke vergoeding. Naar verwachting gaat deze hoger uitvallen dan de al toegekende € 4.000.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *