Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Vast staat dat de medewerkster zich onrechtmatig een product heeft toegeëigend. Daarmee heeft ze in strijd gehandeld met de interne gedragsregels. Ze was op de hoogte van die regels en wist dat deze ook golden voor gratis producten. De landelijke drogisterijketen heeft te maken met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel. Daardoor, en ter voorkoming van precedentwerking, heeft deze werkgever een rechtens te respecteren belang bij de strikte naleving van haar gedragsregels. Dat het om een artikel met een geringe waarde gaat, doet naar vaste rechtspraak niet ter zake. Daartegenover staan de belangen van werkneemster, zoals de lengte van het dienstverband, de mate waarin ze gedurende het dienstverband goed heeft gefunctioneerd en de ernst van de gevolgen van het ontslag, mede gezien haar leeftijd, de sociale omstandigheden en de kansen op de arbeidsmarkt. De weegschaal slaat door naar het belang van de werkgever: het ontslag is terecht.

Tip: Ontslag op staande voet is een zwaar middel. De werkgever dient altijd een belangenafweging te maken. Voor een landelijke keten kunnen die belangen anders liggen dan voor een lokale werkgever. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *