Maandsalaris boete bij einde tijdelijk contract?

De kantonrechter overweegt hierover het volgende. De werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Doet de werkgever dit in het geheel niet, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van één maandloon. De aanzegverplichting dient ertoe zeker te stellen dat de werknemer tijdig op de hoogte is van de intentie van de werkgever om de arbeidsrelatie al dan niet voort te zetten, zodat daarover geen misverstand kan ontstaan en de werknemer in de gevallen dat dit nodig is tijdig op zoek kan gaan naar ander werk. De eis van schriftelijkheid is van dwingend recht en dient als waarborg om discussies over al dan niet gedane mondelinge toezeggingen of mededelingen, dan wel gemaakte afspraken, te voorkomen. In dit geval is de tekst van de e-mail geen ondubbelzinnige aanzegging.

Op deze zitting verklaart de medewerker desgevraagd dat het hem na dat gesprek duidelijk was dat het dienstverband niet zou worden verlengd. De kantonrechter stelt vast dat er voor de medewerker vanaf 20 november 2017 geen enkele onzekerheid bestond over het eindigen van de arbeidsrelatie, dat hij feitelijk al niet meer voor de werkgever werkte, en dat hij is gaan zoeken naar een andere baan (die hij ook heeft gevonden).

Onder deze omstandigheden vindt de kantonrechter dat de eis van een schriftelijke aanzegging geen waarborgfunctie heeft en dat een dergelijke aanzegging slechts een formaliteit vormt. Zijn conclusie is dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de medewerker de aanzegvergoeding vordert.

Tip: Als werkgever bent u verplicht om beëindiging van een tijdelijk contract schriftelijk aan te zeggen, op straffe van een boete van een maandsalaris. Als echter vaststaat dat de werknemer al zeker weet dat het contract niet wordt verlengd, kan hij de boete niet opeisen. Het oordeel van de rechter daarover staat niet op voorhand vast. Doe daarom een tijdige en correcte schriftelijke aanzegging.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *