Artikelen door go2people

ZZP-ers: geen boetes voor goedwillende ondernemers

Staatssecretaris Wiebes heeft een plan gepresenteerd om onrust en onzekerheid rond de positie van zzp-ers de komende periode weg te nemen. Hij begint met duidelijk te maken dat goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenkomsten werken, geen boetes krijgen. Ook niet ‘als er even iets buiten de lijntjes steekt’. Als de beoordeling van een (model)overeenkomst na 1 mei 2017 nog gaande is, gaat de Belastingdienst ook geen boetes opleggen.

Ondernemersverlies niet aftrekbaar

Gerard begint in 2006 een eigen onderneming, een uitgeverij. Hij geeft hoogwaardige boeken uit van grote maatschappelijke betekenis. Het lukt hem alleen niet om winst te maken. Na zes jaren met fiscaal ondernemingsverlies krijgt hij van de Belastingdienst te horen dat verdere verliezen fiscaal niet meer worden geaccepteerd. Toch dient Gerard even later een aangifte met ondernemingsverlies in. Het wordt geschrapt.

ZZP-dossier: tussenkomstbureau of eigen g-rekening?

Tweede Kamerleden blijven maar vragen stellen over de positie van zzp-ers. En de staatssecretaris van Financiën blijft laconiek reageren dat de telkens geschetste onzekerheid bij opdrachtgevers onnodig is. Partijen moeten volgens hem gewoon wennen aan nieuwe regelgeving en daar hebben ze ruim de tijd voor, tot 1 mei 2017. Toch heeft hij een toezegging gedaan. Hij wil van een speciale g-rekening voor zzp-ers gaan onderzoeken.

Computerbril voor werknemer

Werknemers die met beeldschermen werken, kunnen op kosten van de baas regelmatig hun ogen laten nameten. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Als volgens de ogentest alleen een computerbril echt oplossing biedt, dan moet de werkgever deze verstrekken. De kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten. Maar is de computerbril voor de werknemer loon?

Uitfasering pensioen bij eigen BV

Als u een eigen BV hebt met daarin een pensioenvoorziening, dan weet u dat er een belangrijke wijziging aan zit te komen. Met Prinsjesdag komt er een wetsvoorstel dat de staat twee miljard Euro moet opleveren. U kunt uw pensioen binnen een termijn van drie jaar afkopen tegen de balanswaarde per eind 2015. Om afkoop interessant te maken, hoeft over een deel van de afkoopwaarde geen belasting te worden betaald. Deze vrijstelling neemt echter af, van 34,5% in 2017, 25% in 2018, naar 19,5% in 2019.

Vakantiewerk en kinderbijslag

Veel ouders vinden het plezierig als hun kinderen van 16 of 17 jaar in de vakantie aan de slag gaan. Maar realiseert u zich dat bijverdiensten van uw kinderen uw kinderbijslag kunnen beperken? Voor kinderen van 16 of 17 jaar geldt een maximumbedrag van € 1.266 netto per kwartaal. Tijdens de zomervakantie mag uw kind echter met vakantiewerk € 1.300 extra (bovenop de € 1.266) bijverdienen.